Sudski tumač za italijanski jezik

Sudski tumač za italijanski jezik

Sudski tumač za italijanski jezik se bavi prevodom dokumenata na italijanski i sa italijanskog. Sudski tumač za italijanski jezik naše agencije će vam obaviti traženi prevod u kratkom roku i bez grešaka, nedvosmisleno i precizno.

U službi ostvarenja kvaliteta prilikom pružanja prevodilačkih usluga, naša agencija sarađuje isključivo sa dokazanim profesionalcima, diplomiranim filolozima koji pored poznavanja jezika, odlično poznaju i stručne termine iz različitih oblasti, što garantuje da ćete dobiti prevod dokumenta koji ste tražili, bez ikakvih grešaka.

Saradnja Italije i Srbije je poslednjih godina dobila na intenzitetu, sa tim se povećala i potreba za razmenom informacija, a prosto su nedopustive greške u komunikaciji zbog jezičkih barijera. Zbog toga, usluge prevoda treba prepustiti profesionalcima, tumačima naše agencije koja vam, svojom reputacijom koju je stekla uspešnim ispunjavanjem zahteva domaćih i inostranih korisnika, garantuje kvalitet usluga na najvišem nivou.


Ukoliko imate bilo kakvih problema sa prevodom italijanskog jezika, prevodioci naše agencije su tu kako bi vaše probleme rešavali na obostrano zadovoljstvo. 


Pročitaj više...

Sudski tumač za francuski jezik

Sudski tumač za francuski jezik je vrsni poznavalac francuskog jezika i kao takav, sudski tumač za francuski jezik se bavi pružanjem usluga prevođenja različitih dokumenata sa francuskog i na francuski jezik. 
Svi prevodioci naše agencije, pa tako i prevodioci za francuski jezik, su visoko kvalifikovani eksperti iz oblasti filologije, sa znatnim prevodilačkim iskustvom. Najbolji dokaz njihove ekspertize su, pored licenci državnih organa, i zadovoljni klijenti iz zemlje i inostranstva, pravna, ali isto tako i fizička lica.
Sudski tumači naše agencije koji su specijalizovani za francuski jezik, imaju iskustva prevođenja dokumenata iz raznih oblasti, od ekonomije, preko politike, medicine, prava, do žurnalistike, marketinga i mnogih drugih. Naši prevodioci pružaju usluge pismenog prevođenja, pismenog prevođenja sa overom od strane ovlašćenih sudskih tumača, kao i usluge usmenog prevođenja – simultano i konsekutivno.

Naš cilj je zadovoljstvo naših klijenata i zbog toga, naš tim prevodilaca je sastavljen na taj način da klijentima obezbedimo brzu, tačnu i preciznu uslugu po povoljnoj ceni. 


Pročitaj više...

Sudski tumac za engleski jezik

Sudski tumač za engleski jezik je profesionalac specijalizovan za tumačenje i prevod tekstova na engleskom jeziku. Sudski tumač za engleski jezik naše agencije će zahtevane prevode obaviti krajnje stručno, veoma brzo i po prihvatljivoj ceni.
Danas je engleski jezik postao veoma popularan i skoro da nema osobe koja ga ne koristi. Međutim, kada je reč o tekstovima koje je neophodno jasno i precizno prevesti kako se originalno značenje ne bi izgubilo u prevodu, sudski tumači agencije predstavljaju najbolju opciju, zato što su diplomirani filolozi sa mnogo iskustva, koji uz to poseduju i licencu dobijenu od strane nadležnog državnog organa.
O kvalitetu prevoda naših saradnika, sudskih tumača, dovoljno govori veliki broj zadovoljnih klijenata, kako za engleski jezik, tako i za više od 30 drugih svetskih jezika. Takođe, po vašem zahtevu, možemo prevedeni dokument overiti zvaničnim pečatom ovlašćenog sudskog tumača.

Sudski tumac za engleski naše agencije su vrsni profesionalci usmereni na kvalitet pruženih usluga i kao takvi predstavljaju najbolji izbor ukoliko vam je engleski jezik do sada predstavljao problem. 


Pročitaj više...

Sudski tumac za nemacki

Sudski tumač za nemački jezik akademije je pravo rešenje za Vas. Ne samo da ćete dobiti tačno i jasno preveden tekst, nego će kompletna usluga biti pružena brzo i veoma povoljno, sa visokim stepenom diskrecije.

Sudski tumači za nemački jezik to su ljudi koji su dobili diplomu ovlašćenog sudskog tumača, uglavnom su završili filološki fakultet i imaju dugogodišnje iskustvo u prevodjenju raznih stručnih publikacija, svaki tumač dobija licencu od države da se može baviti tim poslom. Naša agencija bira samo najbolje sudske tumače zato možemo da Vam garantujemo za tačnost i kvalitet overenih prepisa. Sudski tumači za nemački jezik imaju veliko iskustvo i praksu u prevodjenju tekstova kako stručnih tako i ličnih dokumenata kao što su diplome, izvod iz knjige rodjenih, izvod iz knjige umrlih, svedočanstva, venčani listovi itd.

Nemački jezik je u Srbiji poslednjih godina doživeo ogroman rast popularnosti i sve je više ljudi koji koriste ovaj jezik. Takođe, veliki broj nemačkih organizacija posluje u Srbiji, pa je prevod nemačkog jezika sve češće neophodan.

Ukoliko vam predstavlja problem da prevedete dokument sa nemačkog jezika, obratite se nama, prevodioci nemačkog jezika naše agencije će vam taj problem rešiti.

NAPOMENA: Želimo da Vas obavestimo da prevodimo sa svih jezika na nemački i sa nemačkog na bilo koji drugi jezik koji imamo u ponudi!!!


Pročitaj više...

Kako postati sudski tumač


Kako postati sudski tumač najbolje ćemo Vam objasniti ako pročitate tekst koji smo postavili sa sajta ministrarstva pravde, deluje nam prilično objašnjeno. Nadamo se da ćemo Vam pomoći u Vašoj odluci da ostvarite Vaše nastojanje da postanete sudski tumač.
  
Za sudskog tumača se može postaviti lice koje ispunjava opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima, kao i sljedeće posebne uslove, i to da:
- ima visoku školsku spremu;
- potpuno vlada jezikom sa koga prevodi i na koji prevodi govor ili
pisani tekst;
- ima najmanje pet godina radnog iskustva sa visokom školskom
spremom;
- u potrebnoj meri poznaje Ustav i organizaciju sudske vlasti.
Izuzetno, za sudskog tumača se može postaviti i lice koje nema visoku školsku spremu ako za određeni jezik nema više od tri postavljena sudska tumača.

Kandidat za sudskog tumača  podnosi zahtev za postavljanje za tumača Ministarstvu pravde.
Uz zahtjev kandidat dostavlja:
- kratku radnu biografiju sa preporukama poslodavaca;
- uvjerenje o srpskom državljanstvu;
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični
postupak;
- diplomu filološkog fakulteta za određeni jezik za koji se traži
postavljanje, ili dokaz o visokoj školskoj spremi i međunarodno priznati
dokaz o znanju jezika za koji se traži postavljanje.
Kandidat koji je podneo zahtjev za jezik koji je njegov maternji, dostavlja i dokaz o visokoj školskoj
spremi.

Proveru poznavanja Ustava i organizacije sudske vlasti i ispunjenosti uslova iz gore navedenih stavki, vrši posebna komisija, koju obrazuje ministar pravde.
Komisiju čine predsednik i dva člana.
Komisija ima sekretara koji obavlja stručno-administrativne poslove za Komisiju.
Predsedniku, članovima i sekretaru komisije pripada nagrada za rad, koju utvrđuje ministar pravde.

Kandidat koji ispunjava gore navedene uslove, može pristupiti proveri poznavanja Ustava i organizacije sudske vlasti.

O proveri, za svakog kandidata, sekretar komisije vodi zapisnik koji sadrži: ime i prezime kandidata, prebivalište, sastav komisije, datum provere, tok i rezultat provere. Komisija ocenjuje rezultat provjere i konstatuje da li je kandidat "zadovoljio" ili "nije zadovoljio".

Nakon sprovedenog postupka i pozitivne ocene kandidata, komisija podnosi ministru pravde obrazloženi predlog za postavljanje sudskog tumača. Kandidat koji nije pozitivno ocenjen može ponovo pristupiti provjeri po isteku roka od šest mjeseci od dana provjere. Troškove provere snosi kandidat.

Ministar pravde rešenjem utvrđuje visinu troškova provjere. Ministar pravde donosi rešenje o postavljanju tumača. Rešenje o postavljanju tumača sadrži ime i prezime sudskog tumača, prebivalište i jezik za koji je postavljen.


Pročitaj više...

Sudski tumac

SUDSKI TUMAČ

Kako postati sudski tumač

Ukoliko imate želju da postanete ovlašćeni sudski tumač mi ćemo Vam pomoći da to i ostvarite. Najčešći fakultet koji završe sudski tumači je filološki.  Medjutim nemojte se razočarati ako niste završili ovaj fakultet jer on nije uslov.

Ono što je najbitnije jeste da imate predhodno iskustvo u prevodjenju najmanje 5 godina. To možete dokazati tako što ćete dobiti overenu preporuku od poslodavca kod koga ste bili zaposleni i kod koga ste radili na poslovima prevodjenja.

Sertifikat sudskog tumača u jednom gradu nije baš lako dobiti. Potrebu za sudskim tumačima raspisuje Ministarstvo pravde a odluku koliko treba sudskih tumača donosi Ministar pravde na predlog najmanje jednog a može i više predsednika viših sudova.

Polaganje će obaviti oformljena komisija koja će odlučiti o tome da li da Vam da pečat sudskog tumača sa kojim ćete vi moći da radite posao koji želite.

Šta radi sudski tumač

Sudski tumač je profesionalac za prevođenje tekstova sa jednog ili više svetskih jezika. Sudski tumač  će tekst prevesti tačno, precizno i u kratkom vremenskom periodu, pod garancijom vlasnika agencije.
 
Sudski tumači sa kojima sarađujemo su ovlašćeni od strane nadležnog organa, što je potvrđeno važećom licencom, tako da možete biti sigurni da će tekst biti preveden bez grešaka, precizno i jasno.
Naša agencija je usmerena na zadovoljstvo klijenata, a zadovoljstvo klijenata se ostvaruje samo vrhunskim kvalitetom pruženih usluga. U skladu sa tim, biramo najkvalifikovanije i najprofesionalnije saradnike. Sudski tumači naše agencije su diplomirani filolozi, međutim, za kvalitetan prevod stručnih tekstova, potreban je i određeni stepen poznavanja date oblasti, čega smo mi svesni i zbog toga za naše saradnike biramo prevodioce koji, osim poznavanja određenog jezika, imaju zavidan nivo znanja iz konkretnih oblasti.

Mi smo agencija koja se opredelila i specijalizovala za pružanje usluga prevođenja i kao takvi, ostvarujemo visoku efikasnost i kvalitet prilikom prevođenja. U mogućnosti smo da ponudimo usluge prevođenja na 30 svetskih jezika, od opštih, neformalnih tekstova, preko ličnih dokumenata, sve do strogo formalnih poslovnih dokumenata. Između ostalog, naši sudski tumači vam mogu prevesti stručne časopise, web prezentacije, zakonska akta, prospekte, tendersku dokumentaciju, knjige i to iz mnogih oblasti, među kojima su ekonomija, politika i diplomatija, pravo, književnost, bankarstvo, žurnalistika, medicina, prirodne i tehničke nauke, turizam i mnoge druge.

Materijale za prevođenje nam možete dostaviti na više načina, u elektronskom ili u štampanom obliku. Prevod svakog teksta sa bilo kog jezika možemo po vašoj želji overiti pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Takođe, po vašem nalogu, kuriri brze pošte mogu preuzeti prevedeni materijal i dostaviti vam na željenu adresu.

U vremenu multinacionalnih kompanija i Interneta, ne sme biti jezičkih barijera. Zbog toga je naša agencija, pomogla mnogim inostranim i domaćim organizacijama, ali isto tako i fizičkim licima, u prevazilaženju tih barijera. Povećanjem stepena zadovoljstva bivših i sadašnjih korisnika visokim kvalitetom pruženih usluga, povećali smo i sopstvenu reputaciju kod budućih korisnika. Ukoliko vam prevod predstavlja problem, obratite se profesionalnim sudskim tumačima.  


Pročitaj više...

Sudski tumač Beograd

Sudski tumač u Beogradu, sudski tumaci Beograd, sudski tumaci u Beogradu

Sudski tumaci za

engleski,nemački, italijanski, francuski, ruski, španski, holandski, norveški, švedski, madjarski, poljski, češki, rumunski

Sudski tumači

overeni prevodi, overa dokumenata, overa prevoda

  © Copyright2010 Sudski tumačDesign by Izrada sajta 2003

PVC stolarija | Back to TOP